دانش کده / معرفی فیلم / هوشمند بهبود

هوشمند بهبود

توضیحات بخش متا به گوگل اعلام میکند که محتوای صفحه درباره چیست. تجربه نشان داده است که موتورهای جستجو حتی پیچیده ترین ساختارهای درختی در سایت را به راحتی پردازش می کنند. تا شقایق هست زندگی باید کرد..

 هوشمند بهبود
توضیحات متا ممکن است توسط گوگل به عنوان توضیحات صفحه در نتایج جستجو نمایش داده شود. هتر است تا جای ممکن از عکس های BMP استفاده نکنید. زیرا حجم زیادی اشغال می کنند. دریافت پیام برای تخلفات سایت و ایجاد امکان درخواست تجدید نظر درباره تخلفات سایت. بیشتر مرورگرها از فرمت های فایل عمومی تصاویر مانند BMP ،PNG ،GIF ،JPEG پشتیبانی می کنند. ست و پردازش سایت مپ sitemapیا نقشه سایت.