دانش کده / جمله های مدیریتی / هیولا

هیولا

توضیحات بخش متا به گوگل اعلام میکند که محتوای صفحه درباره چیست. دریافت پیام برای تخلفات سایت و ایجاد امکان درخواست تجدید نظر درباره تخلفات سایت.

 هیولا
زندگی از آن ماست ما آن را به روش خودمان پیش میبریم.. با کمک گوگل وبمستر تعداد صفحات سایت که دارای ساختار خاص در نتایج جستجو هستند را مشاهده کنید. ما تنها به دنیا می آییم و تنها از دنیا میرویم مهم آن است که بین دو تنها زندگی نکنیم.. این روزها کمتر کسی پیدا میشود که با USSD یا کدهایی که با ستاره شروع و با مربع تمام میشوند، آشنا نباشد.