راه های ارتباطی با ما


راه های ارتباطی
آدرس: تهران -بزرگراهشهيد بابايی (غرب به شرق)- خروجی حکيميه- خيابان شهيد صدوقی- بلوار شهيد عباسپور-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ دانشکده مديريت؛ طبقه دوم؛ اتاق 204


تلفن: ۷۷۰۰۹۸۰۱


ايميل: Ehsan_Abedi@yahoo.com


آیدی اینستاگرام :@ehsanabedi