دوره های آموزشی حضوری / پروپوزال و پایان‌نامه نویسی

عنوان دوره : پروپوزال و پایان‌نامه نویسی

ظرفیت دوره : 30

ظرفیت باقیمانده : 29

2250000 تومان ( تخفیف 10%) قیمت بدون تخفیف : 2500000 تومان
پروپوزال و پایان‌نامه نویسی

این دوره به بررسی اصول و نکات تدوین پروپوزال میپردازد.

تاریخ برگزاری

محل برگزاری